ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้มี เห็ดหลินจือโครงการหลวง

โครงการหลวง เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงโปรดเกล้า ให้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นโครงการส่วนพระองค์ มีวัตถุประสงค์ในตอนแรกเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ให้มีอาชีพ และเลี้ยงดูครอบครัวได้ โดยไม่ต้องไปปลูกพืชผิดกฎหมาย ซึ่ง พระองค์ท่านได้ทรงพบว่าในสมัยก่อน ชาวไทยภูเขาจำนวนไม่น้อยเลี้ยงชีพด้วยการปลูกฝิ่น ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคมโดยรวม จึงได้ทรงโปรดเกล้าให้จัดตั้ง โครงการหลวง ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาได้ปลูกพืชที่เหมาะสม และเป็นที่ต้องการของตลาด จนมาจนถึงปัจจุบันนี้ เชื่อว่าทุกท่านคงได้ประจักษ์แล้วถึงผลสำเร็จในเรื่องนี้ เนื่องจากโครงการหลวง มีผลิคภัณฑ์มากมายและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งก็คือ เห็ดหลินจือ โครงการหลวง ซึ่งเป็นการนำเอาพืชสมุนไพรสูงค่าของจีนอย่างเห็ดหลินจือ มาทำการเพาะเลี้ยงและแปรรูป

เห็ดหลินจือโครงการหลวง เกิดจากการเล็งเห็นว่า เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ สามารถนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก เห็ดหลินจือ เป็นพืชสมุนไพรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมันเป็นสมุนไพรที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสายพันธุ์ กาโนเดอร์ม่า ลูซิดั่ม (Ganoderma lucidum) หรือ เห็ดหลินจือแดง ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณดีที่สุดในบรรดาเห็ดหลินจือที่มีกว่า 250 สายพันธุ์

เห็ดหลินจือโครงการหลวง

การเพาะเลี้ยง เห็ดหลินจือโครงการหลวง

มีขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น ศูนย์โครงการพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา , เห็ดหลินจือโครงการหลวง สวนจิตรลดา , โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายฯ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรผู้สนใจ สามารถเข้าไปขอคำปรึกษา และเรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงและดูแลเห็ดหลินจือได้ หากสนใจอยากเพาะเลี้ยง นอกจากนี้ เห็ดหลินจือโครงการหลวง ยังมีการวิจัยและพัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพอีกด้วย

ที่น่าสนใจมากก็คือ เมื่อมีปริมาณเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพมากขึ้น ประชาชนก็สามารถเข้าถึงและได้ประโยชน์จาก พืชสมุนไพรซึ่งแต่เดิมเป็นของหายากได้มากขึ้น ทั้งในมุมของการเพาะเลี้ยงเพื่อสามารถเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร และในมุมของผู้ที่ต้องการบริโภค เพื่อรับประโยชน์จากสรรพคุณของเห็ดหลินจือ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นยาสมุนไพรชั้นยอด ในการดูแลรักษาสุขภาพ แก้ไขปัญหาอาการป่วย ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ต่อต้านอาการความเสื่อมสภาพของร่างกาย ปรับสมดุลโลหิต แก้อาการเบาหวาน ความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ และยังเป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาวได้อีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของ รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทย…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *